خدمات سريع

با ثبت درخواست اعزام تکنسين در سامانه امداد کامپيوتري و يا تماس با بخش مشاوره و عيب يابي، کارشناس مورد نظر، در همان روز به محل اعزام ميشود. درصورتي که نياز به زمان خاصي داريد ميتوانيد در درخواست خود اعلام نماييد. کارشناسان شرکت امداد کامپيوتر با رعايت اصول استاندارد در بخش عيب يابي و رفع مشکلات سيستم هاي کامپيوتري توانسته اند زمان مراحل عيب يابي تا رفع مشکل مشتريان را به مقدار قابل توجهي کاهش دهند.